Info

Een Beers festival vol cultuur!

Bereikbaarheid

Het Kubusfestival wordt gehouden in dorpskern van Middelbeers op het Doornboomplein, in de Doornboomstraat en in diverse gelegenheden aan de Willibrordusstraat.
We raden je aan om indien mogelijk met de fiets of te voet te komen. Helaas is er geen Openbaar Vervoer tijdens weekenden in Middelbeers.

Huishoudelijk Regelement   

AANSPRAKELIJKHEID EN EIGEN RISICO:
De organisatie van het Kubus festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het evenement geschiedt derhalve op geheel eigen risico. Tevens aanvaardt de organisatie van het Kubus festival geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan uzelf of uw medebezoekers. Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om u van het evenemententerrein te verwijderen of zaken in beslag te nemen.
Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

SAMENGEVAT:

 • Het betreden van het festivalterrein en deelnamen aan activiteiten is op eigen risico van de bezoeker
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiele schade, die bezoekers van het feest kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt bijvoorbeeld ook aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
 • Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
 • Voor toegang tot de feesttent moet een bezoeker minimaal 17 jaar of ouder zijn. Personen onder de 17 worden niet toegelaten. Ook niet onder begeleiding.
 • Bezoekers welke dronken of onder invloed van drugs zijn wordt de toegang geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/ of beveiliging. De organisatie kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.
 • Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd. Bij iedere uiting hiervan zal aangifte worden gedaan, en wordt u van het terrein verwijderd.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Er geldt een zero-tolerance beleid ten aanzien van drugs: bezit of gebruik ervan wordt niet getolereerd.
 • Het meebrengen van glaswerk op het feestterrein is uitdrukkelijk verboden.
 • Roken is verboden in de feesttent. Daarvoor is buiten de tent gelegenheid op aangewezen zones.
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s genomen worden en geven toestemming tot het publiceren ervan, in welke vorm dan ook.
 • Bij het betreden van het feestterrein, feesttent, de deelnemende horecagelegenheden gaat men akkoord met deze regels.

NIET TOEGESTAAN:

 • geen glas, flessen of eigen drank
 • geen wapens
 • geen alcohol <18
 • geen drugs
 • geen geweld
 • geen lachgas
 • geen clubkleding
 • verboden te flyeren
 • wildplassen = boete

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT:
Om het Kubus festival in goede banen te leiden, zijn er een aantal spelregels nodig. Als iedereen zich daar aan houdt en rekening met elkaar houdt, zal het evenement nog jaren kunnen plaatsvinden.

GEDRAG
Wees galant, geduldig en help de minder valide medemens. Neem je goede humeur mee en houd de sfeer ontspannen en gezellig, dat is prettig voor iedereen. Beperk de geluidsoverlast voor de omgeving door niet onnodig te schreeuwen buiten (het festivalterrein). We willen allemaal een schoon evenement, deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.

NIET DOEN
Discrimineren, schelden, dreigen, veroordelen, uitdagen van andere bezoekers, samenscholing buiten het festivalterrein, seksuele intimidatie, gooien van dranken, vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, wildplassen, stelen, vandalisme, drugs dealen en/of verkopen, rijwielen stallen naast of tegen de hekken, het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding en/of clubtenues, het houden van demonstraties, het plegen van overige strafbare feiten, openbare dronkenschap (of het vermoeden ervan) en racistisch gedrag niet doen. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Het Kubus festival is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het festivalterrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

NIET MEENEMEN
Softdrugs, harddrugs, lachgas(patronen), etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

OVERIG
De organisatie van het Kubus festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het evenement geschiedt derhalve op geheel eigen risico. Tevens aanvaardt de organisatie van het Kubus festival geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan uzelf of uw medebezoekers (zo ook niet voor deelname aan het Beers Book of Records voor, tijdens, of na het Kubusfestival). Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om u  van het evenemententerrein te verwijderen of zaken in beslag te nemen. Ook tijdens het Kubus festival is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd, dient het evenemententerrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.